Doanh nghiệp được phép thiết lập nhiều đơn vị trực thuộc hay còn gọi là chi nhánh của doanh nghiệp tại cùng địa bàn tỉnh hoặc ở các tỉnh khác nhau. Mọi chi nhánh của doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp phí môn bài theo quy định hàng năm. Thời hạn nộp thuế môn bài đối với chi nhánh được chia thành hai trường hợp cụ thể là đã hoạt động và mới thành lập.

Thời hạn nộp thuế môn bài của chi nhánh đã hoạt động
Hạn chót đóng lệ phí môn bài muộn nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm. Đối với chi nhánh doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sau thời gian được miễn lệ phí (4 năm kể từ khi thành lập doanh nghiệp), thời hạn đóng lệ phí môn bài là:

Nếu hết thời gian miễn trong 6 tháng đầu năm thì chậm nhất phải đóng trước ngày 30/7 năm đó;
Nếu hết thời gian miễn trong 6 tháng cuối năm thì chậm nhất phải đóng trước 30/01 năm tiếp theo.
Thời hạn nộp thuế môn bài của chi nhánh
Thời hạn nộp thuế môn bài của chi nhánh
Thời hạn nộp thuế môn bài đối với chi nhánh mới thành lập
Căn cứ điểm c khoản 1 điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”
Các đơn vị trực thuộc hay còn gọi là chi nhánh mới được thành lập sẽ được hưởng chính sách miễn lệ phí môn bài trong cùng khoảng thời gian như doanh nghiệp mẹ. Chỉ trừ trường hợp doanh nghiệp mẹ không thuộc diện miễn lệ phí, lúc đó chi nhánh có nghĩa vụ nộp phí môn bài trong vòng 30 ngày kể từ lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Trên đây là chi tiết về thời hạn nộp thuế môn bài của chi nhánh. Nếu quý khách hàng có bất cứ vấn đề gì thắc mắc hoặc chưa rõ về quy trình thành lập chi nhánh doanh nghiệp xin vui lòng thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:

Xem thêm: Dịch vụ Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của công ty luật siglaw.