Hiện nay các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà mong muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn cánh tay ra toàn thế giới. Các doanh nghiệp này khi muốn mở thêm Chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác nhau cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại.

Vậy thành lập chi nhánh công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam là việc công ty được thành lập tại Trung Quốc và muốn mở thêm chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh của công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty có vốn Trung Quốc, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt theo đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam
Công ty có vốn Trung Quốc chỉ được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, Công ty có vốn Trung Quốc được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

Hai là, Công ty có vốn Trung Quốc đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

Ba là, Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của Công ty có vốn Trung Quốc có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Bốn là, Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn Trung Quốc;

Năm là, Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam thì việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thành lập chi nhánh công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam
Thành lập chi nhánh công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam
Các trường hợp không được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty có vốn Trung quốc tại Việt Nam
– Không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập chi nhánh công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

– Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam

– Trường hợp thành lập Chi nhánh bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng

– Và một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tham khảo: Các hình thức đầu tư vào Việt Nam bằng vốn Trung quốc

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty có vốn Trung quốc tại Việt Nam
Giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty có vốn Trung quốc có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty có vốn Trung quốc trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh khi hết thời hạn trừ trường hợp vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Công ty có vốn Trung Quốc muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì người đứng đầu chi nhánh cần lưu ý sau:

Người đứng đầu Chi nhánh của công ty có vốn Trung Quốc không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một công ty có vốn nước ngoài khác;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân hoặc công ty có vốn Trung Quốc;

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nếu bạn có thắc mắc nào về Thành lập chi nhánh công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam xin hãy liên hệ với Công ty Luật Siglaw để được chúng tôi giải đáp chi tiết!
Xem thêm: Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của công ty luật siglaw.