Khu công nghiệp là một tổ hợp bất động sản có cấu trúc nằm trong một khu vực quy định, được thành lập để bố trí các nền tảng làm ra. Khu công nghiệp gồm có các tòa nhà hành chính, công nghiệp và tiện ích, nền móng kỹ thuật và đường dây thông tin liên lạc, nền móng hậu cần, đường vào.
Khu công nghiệp có thể được thành lập trên cả khu đất trước đây chưa được sử dụng hay trên nền móng những vị trí sản xuất hiện có. nếu thứ nhất, cơ sở hạ tầng của KCN được tạo nên từ đầu, nếu thứ hai, việc xây dựng lại hay tổ chức lại hoàn toàn được thực hiện tùy vào hiện trạng nền móng vật chất và nhu cầu của cư dân trong tương lai.
Khu công nghiệp do một nhà điều hành quản lý. doanh nghiệp quản lý có thể là chủ sở hữu và nhà phát triển chính của khu công nghiệp hay tham gia vào việc duy trì, cung cấp dịch vụ và phát triển khu công nghiệp nếu như nhận được sự phân công liên quan.

>>> Tham khảo thêm: Khu công nghiệp là gìmytoan.com.vn

Những vấn đề cơ bản về tổ chức:
  • Khu đất được giao để thành lập khu công nghiệp cần được đo đạc và xác định ranh giới.
  • Diện tích KCN thích hợp với khả năng hấp dẫn đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ít nhất là 75 ha; bảo đảm dành ít nhất 5% tổng diện tích đất công nghiệp của KCN để cho những DN nhỏ và vừa, DN công nghiệp giúp, DN đổi mới sáng tạo, các DN khác thuộc diện được ưu tiên, giúp cho về mặt bằng làm nên kinh doanh theo điều khoản của luật pháp thuê đất, thuê lại đất…
  • Không được bố trí các điểm bảo tồn thiên nhiên, trồng rừng, bãi chôn lấp.
  • Bắt buộc phải có đường ô tô trải nhựa.

Ngoài ra, đối với tất cả những xí nghiệp, được tiếp cận với mạng lưới điện và cấp khí đốt, cấp nước & xả nước. Khu công nghiệp được thành lập như một khu vực có cấu trúc phát triển đặc biệt, nhằm mục đích thích hợp cho những công ty tạo nên và những nền móng liên quan.
Khác biệt như một khu công nghệ hoặc một vườn ươm, một khu công nghiệp không nhất thiết phải là lãnh thổ để thực hiện các dự án đổi mới, gồm có cả các dự án được triển khai dưới sự giám sát của chính quyền thành phố & chính phủ hay với sự tham gia của người ta.

>>> Tham khảo thêm danh sách các khu công nghiệp ở tphcm: https://mytoan.com.vn/cac-khu-cong-nghiep-lon-o-tphcm/

Các khu công nghiệp như vậy được thiết kế với để bố trí nhà xưởng & nhà kho nhỏ gọn và có kiểm soát của những tập đoàn xuyên đất nước, nhóm công ty lớn, bao gồm cả những doanh nghiệp nước ngoài quan tâm tới việc xây dựng cơ sở vật chất và sử dụng nền móng hạ tầng trong khuôn khổ những luật đã ban hành, gồm có cả bảo vệ môi trường & những điều khoản của pháp luật.
Những khu công nghiệp tập trung nguồn vốn nhân lực và tài chánh khan hiếm ở các nước đang phát triển, tập trung nỗ lực vào một không gian, giảm giá tiền giao thông & hy vọng tạo nên một cuộc tăng trưởng với kinh tế lan tỏa ra các khu vực chung quanh.
Các không gian được thiết kế theo phong cách để chứa các doanh nghiệp được chỉ định đặt hội sở trong ấy cũng chứa đựng kì vọng rằng họ sẽ hoạt động như các khu học tập – nơi trao đổi kiến ​​thức ngầm để có thể nâng cao mức giá trị gia tăng trong sản phẩm và quy trình sản xuất, dẫn đến tăng hiệu quả và lợi nhuận cao.