I. Chuẩn bị: các thức cúng gồm:
1. 1 chiếc thang bằng bẹ chuối (Nam 7 bậc, Nữ 9 bậc), một Cây Mía Lao để cả ngọn, một ít tiền Vàng Mã
2. 2 Bình Bông, hai đĩa Trái Cây (1 cúng Đất Đai, 1 cúng Vong)
3. Ba ống Trúc dài khoảng bốn tấc vót nhọn 1 đầu: 1 cất Muối, một đựng Gạo, 1 đựng Nước - bịt lại bằng Nilon trên đầu
4. Bốn cây Đèn Cầy, 1 bó Nhang lớn, 3 cây Nhang trung (Cở ngón tay út)
5. Năm thứ Đậu (100 gram chung cho 5 thứ), năm Thẻ Tre dài 4 tấc vót nhọn một đầu (Để khiến cho Bài Vị cúng Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần)

https://langmodadep35.com/mo-da-cong-giao-va-nhung-dieu-chua-bao-gio-biet-den/
6. Sáu Chén Chè, 2 Đĩa Xôi, một bộ Tam Sênh (Trứng, thịt, Tôm)
7. Bảy cái Chung, một bình Trà, 1 xị Rượu
8. Mười tám con Chim để phóng sanh (Thay cho Gà)
* Lưu ý: Nên dùng chén, đĩa.. Bằng nhựa dùng 1 lần - Cúng xong để lại tại tuyển mộ luôn không dọn về.
- lúc đi ra tuyển mộ Gia Quyến nhớ mặc Đồ Tang, mang theo mẫu Bài Vị.
- Chuẩn bị sẵn Ba Mâm Cơm Canh để về nhà Cúng An Linh
II. sắp xếp lễ cúng:
- Cắm ba ống Trúc có Gạo, Muối, Nước dưới Chân chiêu mộ, dựa chiếc thang vào 3 ống Trúc, đằng sau phía Trên để cái Bài Vị.
- Bày 2 mâm lễ cúng có Chè, Xôi, Bông, Trái Cây, chung cúng Trà Rượu, Giấy Tiền Vàng Mã, 1 mâm trước chiêu tập (Dưới chân) để cúng Vong và 1 mâm ở 1 nơi sạch sẽ gần đấy để cúng Thần.
- Cắm Năm Thẻ Tre đã được dán Bài Vị Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần ở bốn góc và giữa chiêu mộ.
- Thắp nhang trước mộ, mâm cúng Thần và các Bài Vị Tôn Thần cũng như ở các ngôi chiêu mộ xung quanh.
- Để Cây Mía và Lồng Chim phía bên phải ngôi chiêu mộ.
III. nghi thức cúng:
- Thắp nhang khấn xin Chư Vị Tôn Thần dẫn dắt vong hồn người chết về nghe Kinh, chứng minh Lễ Khai chiêu mộ.
- Thầy tụng Kinh thỉnh Chư Vị Tôn Thần và triệu Linh, chiếu lệ trẹo Tịnh
- Gia đình chia nhau mỗi người 1 ít Đậu, một người đại diện cầm Cây Mía, Lồng Chim theo Thầy đi quanh co chiêu tập vừa niệm Phật, vừa rải Đậu.
- Sau lúc đi đủ ba vòng trở lại vị trí cũ, phóng sanh Chim, đốt Giấy Tiền Vàng Mã, cảm tạ Tôn Thần và dẫn Vong trở về nhà cúng An Linh.
nghi tiết KHAI tuyển mộ (1)
(Dọn 2 mâm cúng, mỗi mâm có đèn nhang riêng để cúng Vong và Thần Mả; tìm 5 ống tre: 1 ống chứa Mè, một ống cất Đậu, một ống chứa Gạo, một ống đựng Muối, một ống chứa Nước, đầu ống bịt vải cột dây, đuôi ống vót nhọn để cắm ngang đầu Mả; 1 cây Mía Lau cột chân 1 con Gà Giò; 5 cây Thẻ sơn vôi trắng có vẽ Bùa Trấn Mả cắm bốn góc Mả và giữa núm Mả; 1 cây Thang ba nấc bằng cọng chuối dựng vô đầu Mả; 1 gói năm thứ Đậu để Sư rải nói quanh Mả ).
- XƯỚNG: Tựu vị - Niệm hương - Lễ tam bái - Bình thân quỳ.
- TÁN: nam vô Hương Vân mẫu bồ Tát ma ha tát. (3 lần)