Khái niệm này được ra đời trong thời đại bùng nổ Internet, mô tả những hoạt động đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện trong cách thức hoạt động của toàn doanh nghiệp, ở tất cả những khía cạnh như cung ứng, sản xuất, hợp tác, mối quan hệ khách hàng hoặc thậm chí là tạo ra những doanh nghiệp mới với cách thức hoạt động mới mẻ hoàn toàn.

Tham Khảo:

1: Dịch vụ số hóa tài liệu
Link: https://fsibpo.com.vn/dichvu/dich-vu-so-hoa-tai-lieu/

2: Dịch vụ outsourcing
Link: https://fsibpo.com.vn/dv/it-outsourcing/

3: Công ty nhập liệu
Link: https://fsibpo.com.vn/dichvu/dich-vu...lieu-hinh-anh/

4: Dịch vụ xử lý dữ liệu
Link: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-nhap-l...xu-ly-du-lieu/


Chuyển đổi số không chỉ tác động đến những tổ chức hay doanh nghiệp mà còn tác động đến những nhóm đối tượng khác xoay quanh như là khách hàng, đối tác, nguồn nhân lực, kênh phân phối,…

Không phải vì là xu hướng nên các doanh nghiệp chuyển đổi số mà chuyển đổi số thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Trên thực tế, Chuyển đổi số là khi có dữ liệu được số hoá rồi, chúng ta phải sử dụng các công nghệ như AI, Big Data… để phân tích dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Số hóa và đội ngũ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, FSI-BPO còn cung cấp các dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh khác bao gồm dịch vụ nhập liệu và xử lý dữ liệu, hỗ trợ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), gán nhãn dữ liệu, xử lý ảnh DTP, Chatbot – Trợ lý ảo doanh nghiệp, gia công tài chính kế toán, biên phiên dịch, giới thiệu nhân sự.


Xem full Bài: https://fsibpo.com.vn/de-chuyen-doi-...-hoa-tai-lieu/

.