Tham Khảo:
1: https://fsibpo.com.vn/dv/it-outsourcing/
2: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-nhap-l...xu-ly-du-lieu/
3: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-so-hoa-tai-lieu/
4: https://fsibpo.com.vn/dichvu/dich-vu...u-cau-doi-tac/


Việc gán nhãn hình ảnh hoặc gán chú thích dữ liệu bằng cách sử dụng trực quan để kiểm tra (giám sát) từng mẫu có thể tốn nhiều công sức (Kingma, D. P.et al, 2020). Trên thực tế, có nhiều giải pháp khác nhau cho các nhà phát triển AI. FSI-BPO cung cấp một nền tảng – một giải pháp được đề xuất cho việc gán nhãn với chuyên môn cao, công cụ tích hợp, hỗ trợ mạng nơ-ron AI, mô hình đào tạo và tự động hóa trong các ngành và lĩnh vực khác nhau.

Đính kèm 3844

Theo sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án Học máy, thế giới đã gia tăng nhu cầu về các dịch vụ đánh nhãn dữ liệu, hay đặc biệt là dịch vụ gán nhãn hình ảnh. Hơn nữa, hình ảnh được gán nhãn chính xác là yếu tố bắt buộc đối với sự thành công của AI và Học máy. Thông qua dịch vụ gán nhãn hình ảnh. FSI-BPO xử lý dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau, có thể phù hợp với bất kỳ mô hình học máy và hỗ trợ AI nào.

Dịch vụ Gán nhãn hình ảnh được phát triển từ mục đích nghiên cứu hỗ trợ gia công AI. Để đạt được thành công. FSI-BPO hiểu rằng các bức ảnh cần phải chính rõ ràng, sạch sẽ, đầy đủ và được đánh nhãn chính xác phù hợp với các mô hình AI hoặc Học máy. FSI-BPO có lợi thế về dữ liệu và hình ảnh có độ chính xác cao, có thể đáp ứng nhu cầu của bất kỳ dự án AI phức tạp nào. Ví dụ FSI-BPO có thể tạo mặt nạ phân đoạn cho bất kỳ đối tượng nào với độ chính xác cao và tốn ít thời gian.

Xem Full Bài: https://fsibpo.com.vn/dieu-lam-cho-f...h-vu-gan-nhan/.