đá hoa cương luôn được biết đến như một tác phẩm nghệ thuật.Đường vân tựa làn mây, như nhưng gợn sống nhẹ nhàng hòa vào cơn gió nhẹ. được cảm giác luôn gần gũi với thiên nhiên.