Chương trình AIPP là gì?
Chương trình AIPP (Atlantic Immigration Pilot Program) là 1 chương trình nhập cư nhanh chóng, cho phép người dùng lao động ở 4 tỉnh Đại Tây Dương của Canada - Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador và Prince Edward Island - thuê công dân nước ngoài cho công việc mà họ cần nhân lực đồng thời bổ sung lực lượng lao động cho địa phương.
Chia sẻ: https://minhle.ca/
Bắt đầu từ năm 2017, chính phủ liên bang và những chính quyền tỉnh bang sở hữu mục tiêu chào đón hơn 7.000 người lao động và gia đình của họ đến khu vực Đại Tây Dương Canada vào năm 2021 trải qua Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương.
Chương trình AIPP sở hữu thời gian thí điểm 3 5, cho phép các nhà tuyển dụng địa phương được chỉ định tuyển dụng và giữ chân nhân tài trên toàn thế giới. Đồng thời, chương trình cũng có mục tiêu hỗ trợ tăng dân số, phát triển lực lượng lao động lành nghề và tăng tỷ lệ việc làm trong khu vực.
Chương trình thí điểm là một phần của Chiến lược tăng trưởng Đại Tây Dương tổng thể tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên sau:
  • Lực lượng lao động và di trú có năng lực (skilled workforce and immigration);
  • Sáng tạo (innovation);
  • Sự thay đổi khí hậu và phát triển sạch (clean growth and climate change);
  • Đầu tư và giao thương (trade and investment); và
  • Hệ thống hạ tầng (infrastructure).

Chia sẻ: tiềm năng của chương trình aipp


Chương trình AIPP được vận hành như thế nào?
Toàn bộ những các ứng viên chính đến Canada theo chương trình thí điểm AIPP cần sở hữu lời mời làm việc từ một chủ lao động được chỉ định và kế hoạch định cư cá nhân cho bản thân và gia đình họ.
Lúc một nhà tuyển dụng được chỉ định tìm thấy một ứng viên đáp ứng nhu cầu việc thực hiện của họ và các tiêu chí của chương trình, nhà tuyển dụng đó trước nhất sẽ phải cung cấp cho họ một công việc.
Khi ứng viên đã chấp nhận công việc, nhà tuyển dụng sẽ kết nối ứng viên với một tổ chức cung cấp dịch vụ cư trú được chỉ định để lên kế hoạch cho người lao động. Người dùng lao động cũng sẽ đồng hành hỗ trợ lâu dài kế hoạch di trú của người nhập cư mới và gia đình của họ, trường hợp có, để họ có thể đạt được các mục tiêu của kế hoạch định cư của họ lúc họ đến Canada.
Chia sẻ: https://minhle.ca/dich-vu-lam-visa-c...chuyen-nghiep/
Nhà tuyển dụng phải nhanh chóng tuyển dụng sẽ cũng sẽ có thể tiến hành xin giấy phép làm việc tạm thời, để ứng viên và gia đình của họ có thể đến Canada càng sớm càng tốt. Để có được giấy phép làm việc này, ứng viên sẽ cần:
  • Thư mời thực hiện việc hợp lệ (a valid job offer)
  • Thư mời của tỉnh
  • Cam kết nộp đơn xin thông thường trú (PR) trong vòng 90 ngày kể từ ngày xin giấy phép lao động tạm thời.

Chương trình AIPP sở hữu phải có LMIA không?
Người sử dụng lao động không cần qua quá trình đạt được Đánh giá tác động thị trường lao động LMIA (Labour Market Impact Assessment) theo chương trình này.
Những chủ lao động muốn thuê người nhập cư sở hữu tay nghề theo chương trình thí điểm cần nộp đơn cho tỉnh để nhận được chỉ định. Các chủ lao động với những địa điểm tại phần đông tỉnh sẽ yêu cầu 1 chỉ định riêng biệt cho từng tỉnh. Chủ lao động phải đáp ứng 1 số nhu cầu nhất định, bao gồm cam kết hỗ trợ người mới đến và gia đình của họ lúc họ hòa nhập với cuộc sống mới tại Atlantic Canada.