Sai xót trên Báo cáo tài chính được Đánh giá trên Các lỗi trọng yêu và lỗi sai xót không trọng yếu. Tùy theo mức độ sai phạm mà công ty có bị xử phạt hành chính và truy thu thuế hay không. Tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Doanh Nghiệp Hoàn Cầu thể hiện tại đây nhé.

Làm Thống kê tài chính không tránh được Một số sai phạm trên Báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cần làm Các gì lúc phát hiện có lỗi sai trên Báo cáo tài chính. Thế nhưng, lúc găp sai phép bạn cần biết sơ sót này có thuộc lỗi sai trọng yếu không. Để bạn đọc hiểu rõ hơn, kế toán hoancauoffice.vn xin gửi tới hai trường hợp sau:


- TH1: Phát hiện xem có có phải sai sót trọng yếu trên Báo cáo tài chính không
- TH2: Đưa ra hướng xử lý với trường hợp phát sinh từng sai phép trọng yếu và sửa lỗi sai phạm không hiểm yếu.
Mẹo giải quyết lỗi sơ sót lúc làm Thống kê tài chính
Đối với Một vài sai sót không trọng yếu khi kết toán thuế có thể được cơ quan thuế bỏ qua lúc thanh tra thuế.
Tuy nhiên, đối với Một vài sai phạm hiểm yếu thì doanh nghiệp phải thực hành điều chỉnh lại ngay trước lúc nộp Thống kê tài chính lúc quyết toán thuế.
Đối với Các sai sót hiểm yếu sẽ làm ảnh hướng đến số tiền thuế phải nộp trong 5 Thống kê tài chính, thực hành điều chỉnh số sách kế toán
Chỉ dẫn điều chỉnh giải quyết sai phạm khi làm Báo cáo tài chính
Lúc làm Thống kê tài chính phát hiện Các sai sót hiểm yếu kế toán cần xác định lỗi sai đó ở đâu.
Tiến hành làm lại số Bí kíp báo tài chính.
Tham khảo kế toán báo cáo thuế giá rẻ: https://hoancauoffice.vn/dich-vu-bao-cao-thue/


Kế toán phải làm lại KHBS để tiến hành làm quyết toán thuế TNDN bổ sung cho Một số 5 phát hiện sai sót
Tiến hành nộp lại mẫu Thống kê tài chính đã được điều chỉnh
Trường hợp tổ chức có nảy sinh thêm Các bổn phận phải nộp về tiền thuế thì tiến hành nộp bổ sung Một vài khoản gồm: Nộp bổ sung tiền thuế + Khoản tiền phạt nộp châm nhân theo tỉ lệ (số tiền x 0.05%/ngày)
Kế toán làm lại văn bản giải trình chuẩn bị cơ quan thuế tới rà soát
Lưu ý: Khi có sai phạm trong làm Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung tờ khai mới thay thế cho tờ khai sai trước đấy. Thời hạn nộp phải trước khi danh nghiệp có quyết định thanh tra thuế tư công ty quản lý thuế tại đơn vị
Dựa vào căn cứ pháp lý nào để tổ chức soi chiếu lúc sửa Báo cáo tài chính?

Căn cứ pháp lý khi tiến hành sửa Thống kê tài chính
Dựa theo căn cứ pháp lý được quy định tại khoản năm Điều 9 của TT 28/2011/TT-BTC
Nguyên tắc kê khai bổ sung khi phát hiện sai phép trên Báo cáo tài chính như sau: Khi hết hạn nộp giấy má kê khai thuế theo quy đinh, tổ chức nôp thuế có phát hiện sai phạm lầm lẫn ảnh hướng tới số tiền thuế mà tổ chức phải khai bổ sung hồ nguyên sơ thuế của tổ chức.
Quy định về thủ tục kê khai thuế bổ sung để nộp cho cơ quan thuế công ty sẽ phải thực hành vào bất nói thời điểm nào lúc làm giấy tờ kê khai thuế mà không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ nguyên sơ thuế của Một số lần sau đấy.
Tuy nhiên, thời hạn kê khai thuế sẽ của đơn vị phải được thực hiện trước lúc có quyết định thanh tra thuế đến trụ sở của người nộp thuế.
Bạn đọc để ý tham khảo thêm công văn tham khảo tại TT156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 5 2013 quy định và hướng dẫn thì hành luật điều hành thuế theo nghị định số 83/2013/NĐ-CP ban hành ngày22/7/2013 theo quy định chính phủ.
Để bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định hướng dẫn kê khai và tính thuế sau khi phát hiện sơ sót Thống kê tài chính.
Dựa vào quy định chung về kê khai thuế và tính thuế lúc làm Thống kê tài chính.
Quy định tại điều 10 về thủ tục và kê khai thuế như sau
Đối với lớp quyết toán thuế theo 5 quy định ví như người nộp thuế phát hiện giấy tờ có sai phạm thì sẽ được kê khai bổ sung với hồ sơ khai thuế.
– Đối với dòng thuế có kỳ quyết toán thuế 5 sửa đổi như thế nào: Trong trường hợp tổ chức chưa nộp hồ sơ kê khai thuế và quyết toán theo năm thì công ty và người nộp thuế phải nộp hồ nguyên sơ bổ sung số tiền tạm bợ nộp thuế trong tháng hoặc quý có nảy sinh sai sót. Cùng lúc đơn vị phải tổng hợp lại toàn bộ về số liệu đã kê khai bổ sung để củng cố vào hồ sơ kê khai quyết toán thuế theo năm. Trong trường hợp công ty đã nộp giấy tờ quyết toán thuế theo năm rồi thì chỉ cần kê khai bổ sung thủ tục quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ nguyên sơ quyết toán thuế 5 thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Trường hợp hồ nguyên sơ bổ sung giấy tờ quyết toán thuế 5 làm khiến cho công ty giảm số thuế phải nộp trong tháng hoặc quý thì kế toán phải kê khai bổ sung theo thủ tục doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng hoặc quý thì kế toán phải nộp bổ sung theo tháng hoặc quý kê khai theo tháng hoặc quý tiền tạm tính tiền nộp chậm kế toán thuế của đơn vị có phát sinh nếu có.
Trường hợp người nộp thuế phát hiện thấy hồ sơ kê khai thuế có sơ sót mà không phù hợp tới thời kỳ hay Một số mức độ vi phạm thực hành thanh kiểm tra, hồ sơ tính thuế thì người nộp thuế sẽ phải nộp thủ tục và kê khai bổ sung điều chỉnh nộp chậm tiền theo quy định.

Trường hợp nếu như người nộp thuế phát hiện có sơ sót liên quan đến kỳ kiểm tra mà không thuộc phạm vi điều chỉnh, rà soát thì sẽ được kê khai thuế bổ sung, điều chỉnh khoản tiền phải nôp bổ sung số tiền chậm nộp theo quy định.
Trường hợp đơn vị nảy sinh có sai phép can hệ tới kỳ kiểm tra, vi phạm dẫn đến phát sinh tăng số tiền thuế phải nộp hay giảm số tiền thuế hoàn lại thì phải nộp bản kê khai bổ sung, điều chỉnh để bị xử lý theo quy đinh áp dung trong trường cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.
– Trường hợp cơ thuế quan, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế can dự đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hành khai điều chỉnh vào hồ nguyên sơ thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ nguyên sơ bổ sung).

Như vậy lúc phát hiện có sai phép trong Báo cáo tài chính và quyết toán thuế với Một số sai phạm trọng yêu công ty phải thực hiện điều chỉnh ngay lúc phát hiện.

Trên đây, dịch vụ báo cáo thuế tháng hoancauoffice.vn chỉ dẫn Anh chị em xử lý sai sót trên Báo cáo tài chính. Đây là Một số kinh nghiệm Kế toán rất trị giá của Những Anh chị kế toán trưởng hiện đang làm việc tại Một vài tổ chức lớn, uy tín và đang tham dự giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành hoancauoffice.vn . Cảm ơn Anh chị đã theo dõi!