phát triển ngôi nhà ở của TPHCM vào 10 năm qua về căn bản đã đạt được những kết quả đáng chú ý, từng bước đảm bảo đc nhu cầu về ngôi nhà sống theo mức tăng lên dân số.

tuy nhiên, thời kỳ đi lên căn nhà ở trên TP.HCM nhưng vẫn chưa đảm bảo được thị hiếu vô cùng lớn về căn nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội, căn nhà sống hợp với tiềm năng chi trả của người dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), dân sinh toàn TPHCM sẽ không giảm hơn 1,8 triệu con người, diện tích nhà ở bình quân đầu người không nghỉ từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM sẽ ngày càng tăng 2 triệu con người. nhằm thỏa mãn nhu cầu ngôi nhà ở và khắc phục những hạn chế vào phát triển căn nhà sống 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hành triển khai đề án “Xây dựng sự kiện đi lên căn nhà ở TPHCM thời kỳ 2021-2030”. theo đó, mục đích đề ra, đến năm 2025, tổng quy hoạch nền nhà ở của TP.HCM đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S ngôi nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định trong cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

cho năm 2030, tổng diện tích mặt nền nhà sống của thành phố đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích ngôi nhà sống bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự định trong cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề chi hướng đi lên phong phú các loại hình ngôi nhà ở, đa dạng hình thức đầu tư nhằm huy động các nguồn lực xã hội.

Về đi lên căn nhà Thương mại dịch vụ, TPHCM khuyến nghị nhà đầu tư vận dụng những loại công nghệ mới trong xây lắp cũng như sử dụng những loại vật liệu xây dựng hợp lý. Cơ quan công dụng giúp làm cho xong nhiều gian khổ vướng bận bịu mang đến nhà đầu tư trong những việc được cung cấp chỉ tiêu xây dựng, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. tăng mạnh việc đưa vào công nghệ tin tức trong nghành điều hành, thiết kế, dự án quy hoạch, phát triển nhà sống. tiến hành nghiên cứu, quy hoạch và áp dụng những loại nhà sống thiên nhiên với thị trường, yêu thích ứng cùng với biến hóa khí hậu, rất có thể tái sử dụng, tái cơ cấu tổ chức hay tái chế các nguồn khoáng sản đã sử dụng.
TPHCM cũng sẽ ban hành những chế độ bức tốc liên minh quốc tế; thu hút, hỗ trợ tài chính nhằm tăng sự khả thi, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án công trình đầu tư thiết kế đi lên nhà ở theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và bổ sung vào danh mục những dự án công trình kêu gọi dự án theo hình thức PPP của TP. Hồ Chí Minh.

Về nhà sống xã hội, tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các phương thức đầu tư quy hoạch căn nhà sống cộng đồng cho người thu nhập thấp, công ty yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu ái sử dụng vốn giá cả để đầu tư quy hoạch các căn nhà sống xã hội thuộc về nhà nước để cho thuê. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% khu đất sống trong những dự án nhà ở dịch vụ thương mại trên 10ha, nhằm xúc tiến triển khai đầu tư xây dựng, xác lập quỹ căn nhà cộng đồng đến thành phố; định vị vị trí cũng như ưu ái dùng nhiều quỹ đất ngôi nhà nước luôn điều hành do các công ty lớn đang được dùng làm nhà xưởng sản xuất trên nhiều quận huyện nằm trong diện phải di dời trong nhiều khu chế xuất, quỹ đất do những cơ quan nhà nước hiện nay đang điều hành nằm trong diện sắp xếp lại để dự án thiết kế căn nhà sống cộng đồng thuộc sở hữu căn nhà nước.

TPHCM luôn đầu tư thiết kế hoặc tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thực hành xây dựng đi theo cách thức BT giao dịch thanh toán bằng vùng đất. TPHCM ưu ái sắp xếp vốn Chi tiêu, tạo nên quỹ đất sạch trên các khu vực nước ngoài thành dọc những trục giao thông chung, đặc biệt là nhiều con đường metro, các con đường vành đai nhằm thực hành các dự án ngôi nhà sống cộng đồng. sắp xếp vốn Chi phí để đầu tư quy hoạch nhà sống xã hội thuộc về nhà nước, để giải quyết cho những hộ gia chủ nổi bật gian truân về căn nhà sống, không hề thuê ngôi nhà ở cộng đồng do công ty lớn đầu tư xây dựng.

cùng với đó, nhằm phát triển căn nhà ở riêng biệt do dân tự xây, TPHCM sẽ tiếp tục cải cách hành chánh, dễ chơi thủ tục trong các việc cung cấp phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, cung cấp thông tin thiết kế khái niệm ngôi nhà sống đơn lẻ nhằm cư dân thuận lợi trong những việc đầu tư xây dựng mới, nâng cao nhà ở theo ý thích và tiềm năng.

theo định hình của các Chuyên Viên xây dựng khu đô thị, lên kế hoạch đi lên ngôi nhà ở của TPHCM trong thời điểm tới rất cụ thể cùng với các biện pháp khả thi và thích hợp cho từng đối tượng người sử dụng. cùng với giải pháp khiến này, TPHCM tiếp tục đạt được mục tiêu đáp ứng nhà ở đến cư dân TP.HCM.