Theo ghi nhận tại luật doanh nghiệp 2014, có 5 loại hình doanh nghiệp chính đó là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có ưu điểm khác nhau mà lệ thuộc vào nhu cầu, khả năng của cá nhân, tổ chức để lựa chọn mô hình thành lập thích hợp. Mỗi loại hình doanh nghiệp với mức chi tiêu thành lập rất khác biệt, cùng theo dõi chi phí thành lập công ty giá rẻ là bao nhiêu nhé!

Các loại hình doanh nghiệp hiện thời tại Việt Nam


Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp Bởi vì một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu độc nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Công ty hợp danh
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn;
Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu nghĩa vụ bằng toàn bộ tài sản của mình về các trách nhiệm của công ty;
Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp Vì một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản Bởi chủ sở hữu chắc chắn rằng góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát triển cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
Vốn điều lệ được tạo thành phần nhiều bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ về nợ và các trách nhiệm tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
Cổ đông có thể là cơ quan, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Các loại chi tiêu khi thành lập công ty


Lệ phí đăng ký doanh nghiệp nộp tại sở kế hoạch và đầu tư
Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty.
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 200.000 đồng..
tuy nhiên, theo Thông tư 47/2019/TT-BTC thay thế thông tư 215/2016/TT-BTC, lệ phí đăng ký xây dựng nên doanh nghiệp được giảm còn 100.000 đồng/lần.

Phí báo cáo nội dung đăng ký doanh nghiệp
Theo điều khoản của Luật doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp nước nhà.
Mức phí báo cáo nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng.

chi phí khắc con dấu doanh nghiệp
hiện giờ có nhiều mức giá trên thị trường đối với việc khắc con dấu doanh nghiệp.
chi phí lệ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ khắc dấu, loại con dấu theo yêu cầu của doanh nghiệp. Mức giá cho dấu tròn công ty dao động từ 250.000 đ đến 350.000 đ. Dấu chức danh của Giám đốc, chủ tịch….từ 70.000 đ đến 150.000 đ.

Phí mua chữ ký số (Token)
Theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP, “Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được sản xuất bằng sự chuyển đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.
Mở tài khoản ngân hàng và nộp báo cáo tài khoản ngân hàng
Doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch và dùng để nộp thuế theo quy định bắt buộc hiện thời.

Lệ phí môn bài
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Theo đó, ”Thuế môn bài” bây giờ sẽ được thay thế bằng ”Lệ phí môn bài”.


Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp giá tốt trọn gói TP.HCM tại Hoàn Cầu Office https://hoancauoffice.vn/bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh/ . Chúng tôi với kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp tại TPHCM và trọn gói bao gồm tất cả việc xử lý giấy tờ liên quan đến mở doanh nghiệp, công ty, mang đến sự chuyên nghiệp và chuyên môn của dịch vụ, phục vụ khách được tốt hơn.