Mô hình Sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu nhà nước
Mô hình Sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu nhà nước là pháp nhân thuộc sở hữu nhà nước do chính phủ lập ra, chịu sự giám sát của Nhà nước thông qua các cơ quan chuyên ngành.
Mô hình này phù hợp với thị trường chứng khoán mới nổi, giai đoạn đầu phát triển. Nhà nước có thể can thiệp vào thị trường nếu thị trường phát triển theo hướng bất lợi cho nền kinh tế, không phù hợp khi thị trường phát triển ở mức độ cao, sự can thiệp của Nhà nước tạo ra hiệu ứng tiêu cực.
Hình thức sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu nhà nước là chính phủ hoặc 1 cơ quan của chính phủ đứng ra thành lập quản lý và sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ vốn của Sở giao dịch chứng khoán, đồng nghĩa với nó là kinh phí để xây dựng và vận hành Sở giao dịch chứng khoán do chính phủ cung cấp như Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Warsava, Istanbul… Luật chứng khoán 2006 quy định mô hình sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là mô hình thuộc sở hữu nhà nước.
Hình thức Sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu nhà nước có ưu điểm là không chạy theo lợi nhuận nên bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư, Ngoài ra trong những trường hợp cần thiết nhà nước có thể can thiệp kịp thời giữ cho thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh. Hơn nữa, các chi phí cho giao dịch thấp, bảo đảm được tính định hướng trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, dung hòa được lợi ích của các chủ thể trong thị trường
Trên đây là nội dung về Mô hình sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu nhà nước. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách chuyên nghiệp nhất.

Chủ đề cùng chuyên mục: