Đặc điểm của Sở giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán là một chế định được quy định cụ thể trong Luật chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán có những đặc điểm như sau:
- Là thị trường trong đó việc giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện tại một điểm tập trung gọi là sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Thị trường này hoạt động theo quy định của pháp luật, thời gian biểu của việc giao dịch được quy định rõ
- Là thị trường có tổ chức, nơi chứng khoán được mua bán bởi các thành viên của Sở giao dịch chứng khoán (các công ty chứng khoán) dưới tư cách người môi giới hoặc chính phủ
- Là tổ chức phục vụ cho hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán không phải là tổ chức sở hữu chứng khoán do đó Sở giao dịch chứng khoán không sở hữu chứng khoán, không ấn định giá chứng khoán mà chỉ đảm bảo cho việc mua bán chứng khoán diễn ra đúng pháp luật.
- Sở giao dịch chứng khoán không có người mua và người bán cuối cùng mà trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng khoán luôn được mua đi bán lại nhờ sự tham gia của các Công ty chứng khoán với tư cách là nhà tạo lập thị trường. Khi thị trường có cung lớn hơn cầu, giá chứng khoán hạ, các Công ty chứng khoán có thể mua chứng khoán, còn khi cầu lớn hơn cung, giá chứng khoán tăng thì các Công ty chứng khoán sẽ bán chứng khoán ra để ổn định giá chứng khoán.
Trên đây là nội dung về đặc điểm của Sở giao dịch chứng khoán. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu liên quan đến tư vấn thủ tục thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.

Chủ đề cùng chuyên mục: