Đất rừng là một trong các nhóm đất chiếm tới 3/4 diện tích đất cả nước Việt Nam và đóng vai trò to lớn cũng như có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vậy đất rừng phòng hộ là gì và đất rừng phòng hộ có được cấp sổ đỏ không?

Đất rừng phòng hộ là loại rừng dùng để kiểm soát, an ninh nguồn nước, bảo vệ đất cũng như chống hiện tượng xói mòn, sạt lỡ, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, giảm thiểu thiên tai.

1. Đất rừng phòng hộ có được cấp sổ đỏ không?

Như đã kể để có thể thực hiện giấy tờ chuyển nhượng đất rừng phòng hộ thì trước đó đất rừng phòng hộ phải được cấp sổ đỏ. Vậy đất rừng phòng hộ có được cấp sổ đỏ không?

Trước đây, khi giao đất rừng người dân hay hộ gia đình sẽ được Lâm trường cấp sổ xanh. Không những thế, sự thay đổi về hệ thống những quy định, một số trường hợp chưa có giấy tờ xác nhận nên có nguyện vọng ghi nhận quyền và lợi ích của mình theo các loại sổ hiện hành. Một vài trường hợp vẫn cho rằng sổ xanh là sổ đỏ nhưng đây chỉ là phương pháp gọi quen, không đúng, dễ gây nhẫm lần về bản chất pháp lý.


#2 Theo quy định mới nhất đất rừng phòng hộ với được cấp sổ đỏ không?

Điều 99 Luật đất đai 2013 có những trường hợp sử dụng đất, riêng đất rừng phòng hộ cần được coi xét thêm 1 số quy định liên quan. Tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trường hợp không được cấp sổ đỏ như sau:

Đất rừng phòng hộ được sử dụng dưới mục đích đất nhận khoán, thuộc quỹ đất công ích, đã có quyết định thu hồi nhằm xây dựng các công trình công cộng hoặc những trường hợp bị giới hạn khác đã được đề cập tại Điều 99 Luật đất đai 2013 thì sẽ không được phép cấp sổ đỏ.

Tóm lại theo như nhận định của nhà lộc phát thì việc đất rừng phòng hộ có được cấp sổ đỏ không phụ thuộc cốt yếu vào người sử dụng đất có giải quyết được hầu hết những điều kiện chung về việc cấp giấy chứng nhận và không mắc những trường hợp cấm theo luật pháp hay không? Ví dụ thuộc trường hợp cấm không được cấp sổ đỏ thì việc chuyển nhượng đất rừng phòng hộ cũng không được phép thực hành.