Quản đốc sản xuất điều hành hoạt động sản xuất của xưởng sản xuất của đơn vị theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đơn vị phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.


1. Chỉ tiêu công việc của quản đốc sản xuất

- Khối lượng công việc, chất lượng và tiến độ khai triển công việc được thực hiện hiệu quả và đúng theo kế hoạch, quy trình kỹ thuật.

- Đảm bảo công nhân thực hiện đúng những quy định về An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp, Phòng chống cháy nổ ...

- Các sự cố phát sinh của máy móc trong ca làm việc được phát hiện và xử lý kịp thời.

- Công nhân được hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp để có thể thích nghi với công việc và đạt năng suất cao nhất.

2. Quyền hạn của quản đốc sản xuất


- Có quyền phân công và giám sát công việc của tất cả những người lao động trong xưởng.

- Có quyền yêu cầu khen thưởng và kỷ luật đối với công nhân trong xưởng.

- Có quyền bố trí và điều phối các mẫu máy móc và thiết bị sản xuất của xưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất.

- Quản đốc Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và phòng, ban chuyên môn quản lý về mọi hoạt động của xưởng.

- Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, đơn vị quản lý thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo chất lượng, năng suất trước Giám đốc doanh nghiệp.

- Điều hành các họat động hàng ngày của xưởng theo mục tiêu và kế họach sản xuất chung của doanh nghiệp

- Đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả của các họat động của xưởng.

- Xây dựng và duy trì 1 đội ngũ lao động sản xuất hiệu quả tại xưởng.

3. Nhiệm vụ của Quản đốc sản xuất

- Triển khai xây dựng quy trình sản xuất, thứ tự quản lý chất lượng sản phẩm … lúc tiếp nhận công việc quản đốc xưởng sản xuất.

- Điều hành toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc xưởng sản xuất do mình đảm nhận.

- Điều hành quản lý phân xưởng sản xuất bê tông của doanh nghiệp, lập kế hoạch sản xuất và công ty công tác theo đúng quy trình kỹ thuật, đơn đặt hàng, và kế hoạch sản xuất được giao.

- Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động yêu cầu các giải pháp tăng hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất.

- Lập kế hoạch sản xuất căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu.

- Khai triển kế hoạch sản xuất, doanh nghiệp phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.

- Đôn đốc và rà soát và kiểm soát những tổ của xưởng sản xuất thực hiện sản xuất theo đúng thứ tự kỹ thuật, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

- Phổ biến và hướng dẫn những chính sách và quy định của công ty tới các người lao động của xưởng.

- Thiết lập và duy trì môi trường làm việc vệ sinh và an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại xưởng.

- Xây dựng và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp của người lao động trong xưởng.

- Phối hợp với phòng quản lý chức năng đơn vị tập huấn tăng tay nghề của công nhân và khuyến khích người lao động làm việc tốt.

- Chọn lựa và huấn luyện các nhân viên giám sát và nhân viên hành chính của xưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Tham khảo khóa học "Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp" do các chuyên gia giỏi tại trường đào tạo MTC giảng dạy.

Mọi thông tin chi tiết về khóa học, Anh/ Chị có thể liên hệ BP. Tư vấn Trường MTC qua:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MTC

Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 0932 001 777 – 09 28 28 93 87

Email: tuvandaotao@mtc.edu.vn

Điện thoại: (028) 7102 1218 - 7102 1219

Website: http://www.mtc.edu.vn

>>> Đọc thêm: Nghiệp vụ quản lý kho