Bài viết sau đây, dịch vụ tư vấn kế toán thuế Lawkey sẽ trả lời câu hỏi "Bố mẹ chồng cho con dâu đất đai có phải nộp thuế không?"
Về thuế thu nhập cá nhân

Điểm d Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế , cụ thể:
“d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.
Như vậy, bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được bố mẹ chồng bạn cho đất.

Về lệ phí trước bạ

Khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Lệ phí trước bạ có quy định về trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, đó là trường hợp

“Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.”

Căn cứ theo quy định trên thì khi nhận quyền sử dụng đất do được bố mẹ chồng cho thì bạn cũng không phải nộp lệ phí trước bạ.

Chủ đề cùng chuyên mục: