Theo quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC, các khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể chuyển ra nước ngoài bao gồm:

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, việc thay đổi vốn điều lệ chỉ được tiến hành khi có căn cứ làm thay đổi về vốn điều lệ của công ty.

Từ những cơ sở trên, các khoản lợi nhuận được phép chuyển ra nước ngoài được hiểu là những khoản lợi nhuận phát sinh sau khi khấu trừ các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Do đó, các khoản lợi nhuận này sẽ không làm ảnh hưởng đến vốn điều lệ của công ty mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư. Chính vì vậy, trong trường hợp phát sinh lợi nhuận có thể chuyển được ra nước ngoài, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ không nhất thiết phải thay đổi vốn điều lệ.

Cần lưu ý thêm, tối thiểu 7 ngày trước khi chị muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư bên chị phải làm văn bản ủy quyền cho doanh nghiệp được đầu tư hoặc trực tiếp thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư về việc này.


Công ty tư vấn Thủy Lộc sở hữu nhiều chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đã thực hiện thành lập công ty cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì thế đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách có thắc mắc khi khởi nghiệp hoặc gặp khó khăn với các thủ tục pháp lý khác.

Xin Gọi 0918 895 298 để tư vấn tốt nhất.

CTY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THỦY LỘC
Địa chỉ: 67 Phan Xích Long , P.2, Q.Phú Nhuận
Điện thoại : (028) 3553 2756 - (028) 3517 1736
Mobile : 0918 895 298 (Mr Phong) - 0908 518 815 (Mrs Thời)
Email : thuyloccorp@gmail.com

Dịch vụ khắc dấu - Dịch vụ in hóa đơn