Công ty xử lý chất thải công nghiệp kỹ thuật đốt chất thải ngày càng được dùng phổ biến nhờ điểm mạnh có thể giảm được từ 90 – 95 % khoảng trống và khối lượng chất thải; có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được dung tích, hạn chế ô nhiễm nước, mùi hôi đối với biện pháp chôn lấp. Công nghệ này được lưu tâm ngày càng nhiều tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có nguồn chất thải rắn, chất thải gian nguy lớn nhất nước. Tuy nhiên các lò đốt đang được tiêu dùng tại đô thị thường có HP nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cần tiêu hủy khối lượng chất thải ngày càng tăng trên địa bàn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC) đã ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy khốn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010 là 2.111.165 tấn chất thải rắn công nghiệp; trong đó có 333.738 tấn chất thải rắn nguy nan, 4.166 tấn chất thải y tế, 28.240 tấn dầu nhớt từ rửa, sửa chữa xe máy, 48.144 tấn bùn từ chế tạo thực phẩm, 43.800 tấn bùn độc hại từ các ngành khác. Vào năm 2020, chất thải rắn công nghiệp của thành phố sẽ tăng 5.475.819 tấn, trong đó có 865.631 tấn chất thải nguy hiểm.

Kết quả nghiên cứu thành phần chất thải rắn công nghiệp của 15 ngành công nghiệp cho thấy chất thải từ ngành chế tạo thực phẩm chiếm 31,4%, dệt nhuộm 12,8%, may mặc 2,7%, da 2%, giấy và bột giấy 12,2%, gỗ 5,6%, nhựa và cao su 6,4%, dầu khí 0,06%… đa số chất thải từ các ngành này đều có thể cháy được (chiếm 73,16%). Trong số đó có 24,2% chất thải từ ngành giấy, nhựa, cao su, gỗ có thể tái dùng. Khối lượng chất thải có thể thiêu đốt còn lại khoảng 48,96% tổng khối lượng chất thải, tương đương 2.832 tấn/ngày năm 2010 và 7.345 tấn/ngày vào năm 2020.

tiêu dùng nguồn nguyên liệu này như thế nào cho có lợi nhất, như hài hòa phát điện… đang là mối để ý của các nhà công nghệ, các nhà quản lý.

hiện tại, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại ở nước ta đang được thiêu đốt kết hợp trong các lò có sẵn như nồi hơi công nghiệp, nung gạch, gốm sứ, nung clanhke hoặc đốt một cấp hoặc đốt hai cấp trong các lò chuyên dụng công suất thấp, ghi lò tĩnh điện, nạp liệu thủ công. Ngoại trừ giả dụ đốt chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan tại nhà máy Xi măng Holcim (Kiên Giang) có kiểm soát và được cấp phép, mọi các nếu đốt hài hòa còn lại đều chưa được phép của các công ty quản lý môi trường.

=> báo giá xử lý chất thải nguy hại => vai trò của môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

hầu hết các xí nghiệp xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại như Tân Đức Thảo, Việt Úc, Môi trường Xanh, Sông Xanh… đều thiết bị các lò đốt một hoặc hai bậc, công suất từ 0,5 tấn đến 4 tấn/ngày. toàn bộ các lò đốt này đều được cung ứng trong nước, nên chất lượng không bất biến, chưa có biện pháp tận dụng nhiệt. Các lò đốt này đều có trang bị xử lý khí thải, nhưng khó có thể đạt hoàn toàn quy chuẩn môi trường (nhất là khí Dioxin/Furan). Tro của các lò đốt chất thải nguy hại có thể chứa một vài thành phần chất nguy khốn, nhưng chưa được xử lý do chưa có bãi chôn lấp an ninh và cách hóa rắn bằng xi măng chưa được dùng.

Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn (Hà Nội) được thứ lò đốt chất thải công nghiệp CEETEA – CN150 công suất 5 tấn/ngày. Năm 2010, tổ chức Môi trường thị trấn Hà Nội đầu tư tiếp một lò đốt rác công suất 10 tấn/ngày.

Hình như đó, không ít công sở nước ngoài đã giới thiệu khoa học đốt chất thải sinh hoạt thị trấn, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm hài hòa phát điện tại thị trấn Hồ Chí Minh. Có tới 4 công sở của Singapo, Australia, Canada đưa ra dự án đốt chất thải rắn hài hòa phát điện; còn liên doanh giữa tập đoàn Đại Lâm và Entropic Energy – Mỹ đưa ra dự án xử lý rác bằng nhiệt phân.

Trong số này, có dự án của cơ quan Fluid – Tech (Australia) đề xuất 100% vốn nước ngoài để thành lập một nhà máy đốt chất thải công nghiệp, chất thải nguy nan, rác thải sinh hoạt HP 1.500 tấn/ngày kết hợp phát điện ngựa 40 MW tại đô thị. Dự án này từng được UBND thành phố chấp thuận về chủ trương từ năm 2004, nhưng do một số nguyên nhân, dự án đã phải tạm dừng các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.

Như vậy, câu chuyện có thể đốt gần 50% chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phải được các nhà khoa học, cấp chính quyền để ý nhiều hơn nữa, mới có thể biến một lượng chất thải đẩy đà thành item hữu dụng đồng thời với việc giảm thiểu đáng kể nguồn gây ô nhiễm.

Web: https://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://chatthaicongnghiep.wordpress.com/
http://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://sites.google.com/site/congty...haicongnghiep/
https://chatthaicongnghiep.tumblr.com/

Chủ đề cùng chuyên mục: