xử lý chất thải công nghiệp Trong số “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường tại KCN Nam Cấm, phải kể đến cơ quan TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu làm béc phun Hải An tại khu C. Ngày 5/1/2013, UBND tỉnh có Công văn số 109/UBND.ĐC bắt buộc tổ chức này tạm dừng hành động sản xuất để khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tổ chức vẫn tổ chức hoạt động cung cấp sản xuất hải sản phi pháp Hình như sơ đồ xử lý nước thải không vận hành và chưa chấm dứt các biện pháp khắc phục nhằm bảo vệ môi trường.

Hay tại doanh nghiệp cung cấp ván nhân tạo Việt Trung, dù rằng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thoát nước thải của dân dụng được xây đơn nhất nhưng vào những lúc mưa to, nước thải tràn hố ga thoát ra mương gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Ngoài ra, thời gian qua, nhân dân xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) phản ánh việc doanh nghiệp sản xuất giấy Karapt (tổ chức TNHH Thiên Phú) xả nước thải qua 3 đường ống ra sông Cấm. Qua kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường vào tháng 10/2016 thì tổ chức có dùng 3 đường ống để xả thải, 1 đường ống để xả thải sau khi xử lý và 2 đường ống dẫn nước mưa chảy tràn trong khuôn viên doanh nghiệp.

Đơn vị chưa lắp đặt đồng hồ đo lượng nước nước thải tại hệ thống xử lý nước thải và chưa có sổ theo dõi vận hành của sơ đồ. Đoàn kiểm tra đề nghị công ty bổ sung theo pháp luật và cắt bỏ 2 ống dẫn nước mưa chảy tràn ra khỏi sông Cấm nhưng đến nay vẫn chưa được đơn vị này thực hiện.=> xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại

Không chỉ ở KCN Nam Cấm, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các CCN, KCN nhỏ đang ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của dân dụng. Đơn cử, tại Khu công nghiệp nhỏ Trường Thạch (Nghi Lộc), theo kết luận của Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường bình chọn: mặc dầu KCN nhỏ đã xây dựng sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn nhưng chưa hoàn thiện và chưa tách biệt với nước thải. Khu công nghiệp này chưa xây dựng sơ đồ xử lý nước thải tập trung theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Tại các cơ sở cung ứng trong khu công nghiệp đang tự xử lý nước thải ra mương thoát nước, chưa có khu tập trung rác thải của khu công nghiệp, bởi vậy, mỗi cơ sở tự thu gom và xử lý. Đồng thời khu công nghiệp này chưa có khu vực tập trung chất thải gian nguy, chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường.

Cần 'mạnh tay' với chất thải ở các khu công nghiệp
hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN Nam Cấm. Ảnh: Thanh Lê.
Còn ở địa bàn TP. Vinh, dù rằng cả 3 cụm công nghiệp (CCN) Hưng Lộc, Nghi Phú và Đông Vĩnh đã thành lập các hồ sinh học để xử lý nước thải của CCN trước khi thải ra môi trường, nhưng do thời gian hoạt động của các CCN đã lâu, giai đoạn thành lập cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ nên đã xuống cấp.

Ngoài ra, ban quản lý được xếp đặt theo chế độ kiêm nhiệm nên công tác quản lý, bảo vệ môi trường gặp nhiều cạnh tranh. Nước thải từ các cơ sở không được thu gom triệt để, chưa tách riêng biệt được nước mưa và nước thải. Chính vì vậy, việc xử lý nước thải chưa đạt được tốt nhất cao.

Theo đánh giá của của Ban Quản lý KKT Đông Nam, trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân nào có đủ điều kiện để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, gây không ít khó khăn cho đại lý và công tác quản lý. Về chất thải rắn, tại một vài KCN chưa có nơi tập kết chất thải rắn để đưa đi xử lý, gây cạnh tranh cho việc thu gom. một vài cửa hàng trong KCN tự lưu giữ và xử lý nên thường là không chắc chắn tiêu chuẩn.

Để gắn cung cấp với bảo vệ môi trường

Theo ông Hồ Sỹ Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường): “Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường ở KCN còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân của tình trạng trên, trước hết là do ý thức của chủ nhà phân phối còn giảm thiểu.

trong khi đó, hạ tầng KKT, KCN còn yếu và chưa đồng bộ. Cùng đó, cấp chính quyền những địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường của các tập đoàn chức năng chưa đem đến hiệu quả cao. Việc thực hiện quan trắc môi trường chưa được tiến hành hay.

Từ năm 2013 - 2015, Ban quản lý KKT Đông Nam không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm do UBND tỉnh không bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường. Về phía Ban Quản lý KKT Đông Nam không có bộ phận thanh tra xử lý đại lý gây ô nhiễm. Còn nếu kiểm tra phát hình thành thì Ban cũng chỉ kịp thời báo lên công sở tính năng để xử lý”.

Cần 'mạnh tay' với chất thải ở các khu công nghiệp
CCN Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê.
Để giải quyết chuyện môi trường, nhất là xử lý nước thải, hiện 2 KCN Nam Cấm và Bắc Vinh đã có sơ đồ xử lý nước thải tập trung có HP xử lý theo thiết kế là 2.750 m3/ngày đêm, tuy nhiên công suất xử lý hiện tại là 1.100 m3/ngày đêm, còn lại một vài nhà phân phối đã có sơ đồ xử lý và được miễn trừ đấu nối; như tại KCN Nam Cấm được miễn trừ đấu nối 600 m3/ngày đêm, KCN Bắc Vinh được miễn trừ đấu nối 500 m3/ngày đêm,...

Việc đầu tư thành lập sơ đồ xử lý nước thải tập trung KCN Nam Cấm và KCN Bắc Vinh nhằm góp phần hoàn thiện, chỉnh trang kết cấu hạ tầng KCN, giải quyết vấn nạn nước thải công nghiệp của KCN Nam Cấm và KCN Bắc Vinh xưa nay đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh kế và an sinh xã hội của nhân dân vùng phụ cận. Tuy nhiên, nhiều nhà phân phối không mặn mà dùng, chưa phát huy tối đa tác dụng. Rồi việc chấp hành xả thải chưa được các doanh nghiệp thực hiện đúng như cam kết...

Theo ông Lê Quang Hòa - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam: “Để chắc chắn môi trường ở các KKT, KCN đòi hỏi phải có hình thức ràng buộc các đại lý có bổn phận trong về việc này để giữ gìn môi trường lành mạnh. tăng lên thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung đặc thù là việc xả thải... với đó, cần đẩy mạnh tăng trưởng kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường công nghiệp, chắc chắn khả năng giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường cuối đường ống, tiến tới nền cung ứng xanh - sạch - đẹp và sinh thái công nghiệp”.

=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...t-date-la.html