chỉ bảo thực hiện hóa đơn điện tử
By content Gấm - 27 Tháng Tư, 2018017
san sớt on Facebook Tweet on Twitter
hướng dẫn thực thi hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử hiện là một trong những dụng cụ tương trợ cho các giao dịch bằng hóa đơn của cơ quan quốc gia, công ty. việc sử dụng hóa đơn điện tử đang được khai triển mạnh mẽ và tự tin theo các điều luật được ban bố không chỉ mang lại sự tiện lợi cho công ty, cơ quan nhà nước mà còn tiện lợi thiết thực cho cả xã hội. chưa hết việc sử dụng và thực hiện hóa đơn điện tử cũng không hề là điều dễ dàng; do đó nếu công ty của bạn đang có dự tính chuyển sang vận dụng loại hình khoa học này thì cần chú tâm tới những điều sau:

Hóa đơn điện tử buộc phải hợp tình hợp lý
Cũng giống với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử (HĐĐT) nếu muốn với giá trị thì phải được pháp luật chấp thuận, mà để có được điều này thì:

hóa đơn điện tử hợp tình hợp lý

Hóa đơn bắt buộc phải đảm bảo được đủ trông cậy về tính vẹn toàn của biết được chứa trong hóa đơn ngay từ lúc khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng của HĐĐT. Các thông báo này bắt buộc phải đầy đủ và chưa bị biến đổi gì ngoài việc thay đổi về hiện trạng do những nhân tố nảy sinh trong giai đoạn bàn luận, hiển thị hoặc lưu giữ hóa đơn.
thông tin có trong hóa đơn phải bảo đảm có thể truy tìm cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh trong những trường hợp thiết yếu.
hơn nữa, giấy tờ ấn phẩm HĐĐT cũng bắt buộc phải đúng với quy định của luật pháp, đó là:

công ty muốn ấn hành hóa đơn cần có được xác định sử dụng HĐĐT (soạn thảo theo mẫu 1 của Thông tư 32)
không thể thiếu thông báo ấn bản hóa đơn điện tử (soạn thảo theo mẫu 2 của Thông tư 32) gửi trực tiếp lên cơ quan quản lý hoặc trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế
Hóa đơn mẫu cần có chữ ký số hợp pháp của doanh nghiệp và được gửi đến cơ quan quản lý thuế.
Xem thêm: hóa đơn điện tử viettel
Sau khi đã hoàn thiện những điều trên thì việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ được a dua hướng dẫn sau:

cách thực hiện hóa đơn điện tử
tạo lập hóa đơn điện tử:

việc lập hóa đơn điện tử có khả năng thực thi là:

lập hóa đơn điện tử

công ty, tổ chức tạo dựng HĐĐT (bên bán hàng hóa, dịch vụ) sẽ thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống chương trình lập hóa đơn của công ty đã được đáp ứng khi đăng ký trước đó.
công ty, công ty kiến lập HĐĐT phải truy tìm cập vào phần mềm mạng lưới lập HĐĐT của doanh nghiệp môi giới cung cấp giải pháp HĐĐT để khởi tạo và lập hóa đơn.
gởi hóa đơn điện tử:
http://www.cell-relay.com

nghĩa là việc truyền cay nghiệt liệu của hóa đơn từ công ty, doanh nghiệp (bên người bán hàng hóa, chăm sóc dịch vụ) tới người mua. việc này được thực hiện bằng 2 cách:

gởi trực tiếp: bên phía người bán sẽ lập HĐĐT trên phần mềm quản lý sử dụng, sử dụng chữ ký số để xác nhận rồi gởi không gián tiếp đến hệ thống của người mua theo đối sách truyền nhận riêng giữa người bán và người mua.
gửi thông qua tổ chức mối lái đáp ứng biện pháp HĐĐT: phía người bán sẽ tróc nã cập vào ứng dụng hệ thống lập HĐĐT của doanh nghiệp môi giới để khởi tạo và lập hóa đơn từ công dụng sử dụng trong hệ thống; sau đó sẽ gởi cho người mua HĐĐT đã có chữ ký số của công ty mình.
gởi hóa đơn trực tiếp

xử lý hóa đơn điện tử đã lập:

Sau khi đã lập và gởi hóa đơn nếu chẳng hề rắc rối gì thì coi như việc thực thi hóa đơn điện tử thành công, nhưng trong một số trường hợp vẫn có những trục trẹo xảy ra thì cần phải giải quyết cho thỏa đáng.

Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua nhưng lại chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc HĐĐT đã lập và gửi cho người mua rồi nhưng cả 2 bên lại chưa kê khai thuế nếu có kiếm ra có biết được bị sai thì cách giải quyết là hủy khi có sự nhận lời và xác thực của cả 2 bên và HĐĐT bị hủy này nên phải được lưu trữ lại để phục vụ cho việc tìm kiếm của cơ quan quốc gia.
Trường hợp HĐĐT đã được gởi cho người bán, hàng hóa/dịch vụ cũng được giao đủ đầy, 2 bên cũng đã kê khai thuế rõ ràng nhưng sau đó lại tìm ra có sơ sót thì người mua và người bán sẽ buộc phải lập bài viết thỏa thuận ghi rõ sai sót đó, có chữ ký điện tử của cả 2 bên đồng thời người bán bắt buộc phải lập lại HĐĐT sửa đổi những sơ sót đó(HĐĐT sắp xếp lại không được ghi số (-)). HĐĐT được lập sau buộc phải được ghi rõ các điều chỉnh và cơ sở và HĐĐT được sắp xếp lại này cả người bán và người mua bắt buộc phải thực thi kê khai sửa đổi theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
Nguồn: http://www.cell-relay.com/huong-dan-thuc-hien-hoa-don-dien-tu