lending ifan Đào coin hay còn gọi là mining coin (thuật ngữ quốc tế) là các công đoạn xử lí nước sạch bạn dùng máy tính vận hành một dùng trên máy tính để giải đố và khi máy giải được thì sẽ được thưởng coin ấy – đây là cách truyền thống, ngoài ra hiện nay còn nhiều các cách khác cùng với tùy loại Coin mà bạn muốn đào.Để việc khai thác coin hiệu quả chúng ta cần lưu tâm các về việc sau:
  • Việc hợp lý hóa máy móc để máy khỏe hơn – ngựa đào tốt hơn tương ứng với giá mua máy.
  • Tính toán giá thành tiền điện hàng tháng.
  • Tuổi thọ của máy/bảo trì/bảo dưỡng.
  • Hiểu được làm sao đào của Coin mà bạn chọn (trong POW cũng có thể chia làm nhiều loại, tùy vào loại Coin).
  • Độ khó ngày nay và ước tính độ khó tương lai của Coin bạn chọn để từ đó ước tính số coin đào được và tiền thu về trong tương lai trừ đi giá tiền.
  • Dù khách hàng đang đào đồng coin nào đi nữa thì bạn vẫn nên trade coin (giao dịch coin) song song với việc khai thác coin.

Càng nhiều người khai thác coin thì độ khó càng tăng. Vì vậy trong khai thác coin cũng có nhiều điểm tương đồng với Trade:
  • Đa số vẫn chạy theo đám đông nhưng không hiểu đủ và việc ấy thì quá rõ. Hình như, khi chạy theo coin đã được đào nhiều thì tất nhiêntuy nhiên độ khó lúc bạn đào cũng đã tăng. Chúng tôi cũng có nói nhiều lần ETH sắp chuyển các cách đào từ POW (đào bằng máy) sang POS (đào bằng đặt cọc tiền – hiểu đơn giản bạn đưa ETH vào để đào ra ETH).
  • Độ khó là 1 dạng đồ thị mà bạn vẫn cứ phải trade ở mức độ nào đó. Ví dụ, dưới đây là đồ thị độ khó tăng/giảm của XVG trong 3 tháng gần đây (hình 1). Tiếp theo là đồ thị giá tăng/giảm của nó cũng trong 3 tháng vừa qua (hình 2)


Hình 1: Đồ thị về độ khó

Hình 2: Đồ thị về giá
Nhìn vào 2 đồ thị kia chắc người mua thấy rõ sự giống hệt. Vào khoảng ngày 3/6 XVG mở đầu tăng giá và bởi thế nó được cả cộng đồng tập trung đào nhiều hơn, đẫn đến đồ thị độ khó cũng tăng cường tương tự giá. Vậy nếu một vài người đã đào nó từ trước giai đoạn nó lên giá (và lên cả độ khó) thì đào vừa được nhiều do độ khó còn bé và sau đó nó lại còn tăng giá cao. Đây gọi là LÃI KÉP.

Qua ví dụ trên và nhiều ví dụ khác tương tự (quý khách tự tìm rồi đối chiếu), nếu bạn thật sự muốn tối ưu hóa thuận tiện của mình, phần nào đó bạn phải Trade so sánh với Mining. Nghĩa là bạn phải ước tính được đồng này có thể tăng giá trong tương lai và đào trước khi độ khó tăng.

Qua đó chúng tôi cũng đưa ra cách logic hóa lợi nhuận trong khai thác coin:
  • Chọn Coin có độ khó chưa đủ lớn và tiềm năng trong tương lai: Lập ra 1 danh sách các coin vẫn đang còn nhỏ mà tiềm năng rồi đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, chấm điểm cho nó để lựa chọn được coin nên đào là việc sẽ làm cho bạn tuyệt vời hóa được lợi nhuận vô cùng lớn trước khi đưa ra quyết định.
  • Đổi qua lại đào giữa các coin khi cần thiết: những coin có cách đào gần giống nhau thì việc bạn có thể dùng chính máy bạn mua đổi từ đào coin này sang coin khác trong 1 khoảng thời gian, nếu bạn thấy coin ấy có thể tăng giá trong 1 các công đoạn xử lí nước sạch cũng làm bạn gia tăng được lợi nhuận.