1. Tình hình của các trại chăn nuôi

Hiện nay, quy mô của các trại chăn nuôi heo ngày càng mở rộng, doanh thu và chi phí ngày càng lớn.

Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô trại chưa chắc dẫn đến lợi nhuận tăng ở mức tương ứng.

Có rất nhiều trại phải vay mượn từ bên ngoài để đầu tư vào trại chăn nuôi.2. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến lợi ích trang trại

Có 4 yếu tố ảnh hưởng lớn tới năng suất và tình trạng kinh doanh của trang trại:

- Quy mô nái: Trong những năm gần đây, các trại có quy mô lớn dần dần tăng lên, những trại có quy mô nhỏ từ từ bị giảm xuống.Thông thường, khi quy mô mở rộng thì chi phí sản xuất trên một đơn vị sẽ giảm xuống làm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tag: oxy hoà tan

Tuy nhiên, cũng có một số trại, khi mở rộng quy mô thì hiệu quả không đáp ứng được như kì vọng.

Đó là do, sau khi mở rộng quy mô, việc xử lý các vấn đề như quản lý dịch bệnh, quản lý nhân sự, xử lý chất thải, quản lý tài chính sẽ khác với khi trại còn ở quy mô nhỏ.

- Năng suất sinh sản: So với các nước chăn nuôi tiên tiến thì năng suất các trại còn thấp.

Nếu áp dụng các phương pháp và kĩ thuật nuôi tiên tiến thì trại có thể cải thiện được năng suất.

Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này cần được sự đồng ý của chủ trại.

- Công nợ: Vấn đề lớn nhất mà các trại heo thường gặp là thiếu tiền. Tag: thuoc thuy san

Rất nhiều trại luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền.

Trại có quy mô lớn số tiền thiếu hụt cũng sẽ lớn.

Việc đi vay các tổ chức tín dụng để đầu tư cũng chỉ khoảng 50% số doanh thu của trại.

Trong trường hợp trại chi tiêu đầu tư nhiều hơn so với mức thông thường, cũng không nên mượn quá 70%. Tag: men vi sinh

- Giá heo: Trong chăn nuôi, heo là sinh vật sống nên việc điều chỉnh nguồn cung phù hợp với thị trường rất khó khăn.

Chính vì vậy, giá heo rất nhạy cảm với số lượng cung và cầu.

Nguồn: 2lua.vn/article/phan-tich-so-lieu-de-nang-cao-loi-nhuan-trong-chan-nuoi-heo-phan-1-40363.html